-5% отстъпка при плащане с карта!

Политики

Общи Условия

 Последно изменение: 2022 г.

I. Въведение и дефиниции

1. Marinero.bg е уебсайт за електронна търговия („Уебсайта“), който се управлява и оперира от дружество „Селектив Фешън“ ООД, ЕИК 205750933, със седалище и адрес на управление: Плевен 5800, ул. „Кара Колю“ №1 („Търговец“). Дружеството се представлява от своя управител Пламен Иванов Иванов.
2. За целите на настоящите общи условия потребител е всяко физическо лице, което посещава Уебсайта и/или закупува продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор за покупко-продажба на Продукти от Уебсайта, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
3. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Търговеца и Потребителите на Уебсайта, включително условията за ползване, правилата за извършване на поръчка и за доставка, условия за връщане или отказ от поръчка, възможностите за доброволно или алтернативно решаване на спорове, както и друга правнозначима информация във връзка с използването на електронния магазин.
4. С ползването на Уебсайта всеки Потребител се задължава да спазва настоящите общи условията.


II. Продукти и услуги

5. В Уебсайта се предлагат за продажба различни продукти – движими вещи, представляващи козметика, парфюми, средства за лична хигиена и под. („Продукти“).
6. Потребителите могат да използват интерфейса на Уебсайта, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца Продукти.

III. Цени и промоции

7. Цените на Продуктите в Уебсайта са обявени в лева и с включен ДДС, като не подлежат на допълнително облагане с данъци.
8. Търговецът си запазва правото по всяко време и без предизвестие едностранно да променя цените на Продукти, публикувани в Уебсайта, включително да въвежда промоции на отделни или всички Продукти. Такива промени не засягат вече извършени поръчки и по отношение на Потребителя важи цената на Продукта, обявена на Уебсайта към момента на подаване на поръчката.
9. Търговецът може да обявява промоционални цени и разпродажби за Продукти, предлагани на Уебсайта, съгласно българското законодателство. Промоционалните цени на Продукти са такива, намалени от оригиналната цена в Уебсайта, и важат за определен (ограничен) период от време. Разпродажбите са валидни до изчерпване на количествата или за определен (ограничен) период от време.
10. Правилата, приложими за цени по т. 9, се публикуват на Уебсайта на мястото, където е показана отстъпката.
11. Различните видове отстъпки и промоционални цени не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на един и същ Продукт.
12. Цените не включват банкови и куриерски такси, които са за сметка на Потребителя.


IV. Регистрация

13. Потребителят може да се регистрира в Уебсайта по всяко време като попълни съответната електронна форма за регистрация и изрази съгласие с Общите условия и Политиката за поверителност. Като маркира отметките за съгласие при извършване на регистрация или подаването на поръчка, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да предостави изискваните лични данни, че предоставената от него информация е вярна, пълна и точна, както и че приема и се съгласява с Общите условия, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
14. На основание и за целите на изпълнение на сключен договор за покупко-продажба и доставка на Продукт/и, закупен/и от Уебсайта, Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителя. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която последният е предоставил доброволно при регистрацията си.
15. На Уебсайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си Потребителят маркира отметка, с която декларира, че има навършени 16 години.
16. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя електронен адрес (email), и парола за достъп. Потребителят може да управлява потребителския си профил на Уебсайта, като:

        1. проследява статуса на поръчката си;
        2. преглежда историята на направените поръчки;
        3. променя и допълва своите адреси за доставка;
        4. преглежда и променя списъка с „Любими“ продукти.
17. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия.
18. Потребителят е длъжен да полага дължимата грижа за опазване на паролата си, както и да не я разкрива на трети лица. В случай на осъществен неправомерен достъп или съмнение за такъв, Потребителят незабавно уведомява Търговеца за това обстоятелство и предприема съответните действия по смяна на паролата.
19. При забравена парола Потребителят трябва да въведе електронен адрес за възстановяването й в полето "Забравена парола", след което ще получи нова автоматично генерирана парола в електронната си поща.

V. Защита на лични данни

20. При регистрация на Потребителя и/или извършване на поръчка през Уебсайта, Търговецът може да събере информация, представляваща лични данни на Потребителя, като име, телефон, електронен адрес, адрес. С извършването на регистрация или подаването на поръчка Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Търговеца в съответствие с действащото законодателство за целите на изпълнение на сключения между Потребителя и Търговеца договор.
21. Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията по предходния раздел или във връзка с подадена поръчка, съгласно условията на своята Политика за поверителност.
22. Сайтът е защитен с SSL (Secure Socet Layer) сертификат, който осигурява шифрована връзка между сървъра и личния браузър на Потребителя, за да се осигури сигурност за личните му данни. Повече информация относно събирането, обработката и защитата на личните данни на Потребителите на Уебсайта е налична в Политиката за поверителност .

VI. Поръчка

23. Потребителите могат да правят поръчки през Уебсайта по всяко време на денонощието, включително през почивни дни и на официални празници.
24. Подаването на поръчка през Уебсайта не изисква регистрация от страна на Потребителя.
25. Поръчването на определен/и продукт/и се извършва чрез натискане на бутона „Купи“/“Добави в количката“, който се намира до всеки наличен продукт.
26. Потребителите на Уебсайта закупуват Продукти за лична употреба и един Потребител не може да заяви повече от 3 бр. за един и същи продукт в една поръчка. В определени случаи (особено в случай на промоционални цени или разпродажби), Търговецът си запазва правото да определи максималното количество, което може да достави, и валидност на офертата до изчерпване на това количество.
27. Във всеки момент преди подаването на поръчката чрез натискане на бутона „Поръчай“, Потребителят има възможност да прегледа всички избрани Продукти, техните цени и крайната сума за плащане, да премахне Продукт от списъка си със стоки за покупка или да промени поръчаните количества.
28. Преди потвърждение на поръчката, Потребителят трябва да попълни данни за доставка, начин на доставка и метод на плащане. В случай, че няма регистрация в Уебсайта, не желае да се регистрира и/или не желае да използва регистрирания си профил, Потребителят може да избере опцията „Еднократна поръчка“/“Пазарувай като гост“.
29. След попълването на данните по т. 28 Потребителят следва да потвърди Поръчката, за да се счита последната за валидно подадена.
30. Поръчката се счита за приета и договорът за покупко-продажба за сключен с получаването на потвърждение от страна на Търговеца – по телефон или по мейл .

VII. Отказ на поръчка

31. Търговецът си запазва правото да откаже част от или цялата поръчка в следните случаи:

        1. при липса на наличност от даден Продукт;
        2. при поръчка на повече от три бройки от даден Продукт;
        3. неполучено плащане при плащане по банков път;
        4. при посочен непълен, несъществуващ или невалиден адрес на доставка;
        5. при технически проблем;
        6. при невъзможност да потвърди поръчката по телефон или на електронен адрес на Потребителя.
32. Търговецът уведомява Потребителя при отказ на поръчката в случаите по т. 31.1 – 31.5.
33. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител, който:

        1. е в нарушение на настоящите Общи условия, вкл. е предоставил неверни данни при регистрация на профил в Уебсайта;
        2. е демонстрирал некоректно, арогантно или грубо отношение към представител на Търговеца;
        3. системно (три или повече пъти) е извършил злоупотреби спрямо Търговеца или Уебсайта.
34. В случай че Потребителят е предплатил за поръчката си, Търговецът следва да възстанови заплатената сума в срок от до 14 дни, считано от датата на анулиране на поръчката.

VIII. Начини за плащане. Фактури.

35. Търговецът поддържа следните начини за плащане на поръчки, извършени през Уебсайта:

        1. плащане при получаване (наложен платеж);
        2. банков превод по следната банкова сметка на Търговеца:
     Банка: Пощенска банка
     IBAN: BG75BPBI79231075382601
     BIC: BPBIBGSF

        3. плащане с дебитна или кредитна карта - чрез защитените система за онлайн разплащане на Borica.
36. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на тази трета страна.
37. Комбинирано плащане на една поръчка с два метода по т. 34 не е възможно.
38. За всяка валидно направена поръчка Търговецът издава касов бон за платената стойност на закупените продукти, а фактура – по изрично искане на Потребителя, отправено при подаването на поръчката.

IX. Доставка

39. Търговецът извършва доставки единствено на територията на Република България.
40. При завършване на поръчката, Потребителят има право да избере доставка с куриерите на СПИДИ или ЕКОНТ. Цената и сроковете за доставка се определят съгласно тарифата и общите условия на съответния куриер.
41. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Уебсайта.
42. Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

X. Отговорност на търговеца. Освобождаване от отговорност

43. Търговецът декларира, че всички продукти в Уебсайта са оригинални, с гарантиран произход и доказано качество, без изключения.
44. Търговецът не носи отговорност относно фабричните опаковки на продуктите, промени по ароматите на парфюмите в резултат на реформулиране на съществуващ аромат от производителя, невярно посочване на състава на даден Продукт от страна на производител и други подобни обстоятелства извън контрола на Търговеца.
45. Търговецът не носи отговорност за проблеми с доставката, възникнали по обстоятелства извън неговия контрол (напр. промени в работното време на куриерската фирма, протести, др.).
46. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
47. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане по т. 34, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен към момента на извършване на поръчка или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

XI. Отказ от договора. Връщане на продукти и възстановяване на пари

48. Потребителят има право да се откаже от договора и да върне един или повече Продукти от дадена поръчка, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, от името на Потребителя.
49. Връщане на закупен Продукт може бъде направено в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни след получаване на поръчката. Връщането се извършва до адреса на Търговеца, гр.Плевен, ул.Дойран 140 ет.3, офис Маринеро.
50. При връщане Продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружен с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др.
51. Разходите по доставката се покриват от Потребителя. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
52. Търговецът дължи възстановяване на действително платената от Потребителя сума по банков път, след като Продуктите бъдат върнати с касов бон и след проверена от служител на Търговеца, че не е нарушен търговският вид или целостта на Продукта в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

XII. Рекламация

53. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката.
54. Потребителят, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане.
55. Търговецът има право по изключителна своя преценка да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

XIII. Интелектуална собственост

56. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси на Уебсайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
57. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, последният има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
58. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

 

XIV. Отстъпка при регистрация.

Отстъпката е валидна еднократно за всички ненамалени артикули от категориите Дамска, Мъжка и Детска мода. Отстъпката не може да се комбинира с други намаления. Стойността на отстъпката се приспада преди завършване на поръчката. Отстъпката може да се ползва само от регистрирани потребители.

XV. Отстъпка при плащане с карта.

Отстъпка -5% за плащане с карта се начисляват на тотала на сметката.


XVI. Органи, регулиращи дейността

59. Органите, регулиращи дейността на Търговеца, са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:

  • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
  • тел: 0700 111 22
  • email: [email protected]
  • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: [email protected]
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2